Wielka prośba

Drodzy przyjaciele Domu Miłosierdzia Bożego!

Chciałbym Was ogromnie prosić o wielką modlitwę do Nieba, by Pan dał nam czwarty Dom. Jest już nas bardzo dużo w trzech Domach i za chwilę nie będziemy mieli żadnego wolnego łóżka. Tylko w tym tygodniu przyjęliśmy już 10 osób. Proszę Was, pomódlmy się wspólnie, aby Pan nas wysłuchał, żebyśmy nikomu mnie musieli odmówić schronienia, abyśmy mogli każdego przyjąć do naszych Domów.

ks. Radek

Dzień z życia

Chcemy podzielić się z Wami tym jak wygląda jeden dzień z naszego życia. Oto miniony wtorek w naszym koszalińskim Domu. O godz. 4.00 nad ranem piekarze kończą pracę. Po godz. 5.00 wielu mieszkańców szykuje się do wyjścia do pracy, wcześniej jedząc śniadanie na naszej jadalni. O godz. 6.15 rozpoczynają modlitwę wewnętrzną Bracia i Siostry Miłosiernego Pana. O godz. 7.30 odbywa się spotkanie ze wszystkimi, którzy nie pracują poza Domem. Ekipa kilku chłopaków wraz z br. Józefem wyrusza na Pustelnię, aby dokończyć wieżę kapliczną. 9 osób jedzie do Piekarni Bożego Miłosierdzia na generalne sprzątanie i prace remontowe. Kolejna ekipa jedzie do Uliszek, by kontynuować remonty – po elektryce i hydraulice czas na podłogi i malowanie. Pozostałe osoby zajmują się Domem. Grupa 9 osób pracuje w kuchni, 6 osób sprząta cały Dom i wykonuje wiele innych prac. O godz. 9.00, po porannym lectio divina Bracia i Siostry idą na miasto, aby odpowiedzieć na 6 porannych zgłoszeń w sprawie udzielenia pomocy i dostarczenia żywności. Dwaj Bracia studenci śledzą przez Internet wykłady przygotowując się do kapłaństwa. W tym czasie wolontariusze koordynują sprawy związane z koszalińskim Domem, Piekarnią, oraz Domami na Roli i w Uliszkach. Telefon Domu ciągle dzwoni w przeróżnych sprawach, pomagamy jak potrafimy. O godz. 11 rozpoczynamy przygotowanie namiotu, w którym będą wydawane posiłki dla potrzebujących. Niektórzy z Braci i Sióstr oraz wolontariusze tuż przed godz. 12.00, po wspólnej modlitwie rozpoczynają wydawanie posiłku. Do godz. 14.00 przez namiot przewinie się sto kilkadziesiąt osób. W międzyczasie koordynujemy sprawy w Uliszkach i na Roli. Przychodzi czas obiadu dla domowników. O godz. 15.00 w naszej kaplicy odbywa się Koronka do Bożego Miłosierdzia, a po mniej godzinna adoracja z Braćmi i Siostrami. O godz. 16.00 sprawowana jest Eucharystia dla domowników. Między godz. 15.00 a 18.00 wracają mieszkańcy pracujący poza Domem. Wykonywane są popołudniowe dyżury porządkowe. O godz. 18.00 mieszkańcy zasiadają do kolacji. W tym czasie rozpoczynają pracę nasi piekarze. O godz. 19.00 rozpoczyna się Eucharystia dla osób przychodzących z miasta. Tego dnia przyjęliśmy 3 mężczyzn z ulicy i 1 kobietę. O godz. 22.00 Dom zasypia bezpieczny w ramionach Ojca Niebieskiego, naszego Tatusia. Wiele osób w nocy wciąż będzie adorowało Pana Jezusa. 

8 lat adoracji

06.01.2013 r. w naszej tymczasowej kaplicy zainaugurowana została nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu. Po raz kolejny wspominając to wydarzenie szukamy słów, aby wyrazić wdzięczność za ten ogromny dar szczególnej obecności Pana w naszym Domu. O cudach jakie Jezus czyni, kiedy trwamy przed Nim na modlitwie możemy pisać i opowiadać godzinami. 

Odwiedzajcie naszą kaplicę i wylewajcie swoje serca przed Panem!

„Pięknie jest zatrzymać się z Jezusem i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!” (św. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, nr 25).

5 wieczerzy wigilijnych

24.12.2020 r. odbyło się w naszych Domach pięć wieczerzy wigilijnych. Miały one miejsce: w Domu w Uliszkach (22 osoby), w Domu na Roli (45 osób) i w Domu w Koszalinie (90 osób). Dwie nieco odmienne z powodu obostrzeń, odbyły się w namiocie na podwórzu koszalińskiego Domu, brało w nich udział 165 osób.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, dzięki którym mogliśmy wspólnie świętować.

Wigilia w koszalińskim Domu

Wczoraj o godz. 19.00 mieszkańcy koszalińskiego Domu zasiedli do wieczerzy wigilijnej. To ten dzień w roku, kiedy możemy zapomnieć o troskach życia codziennego i cieszyć się wspólnie z narodzin Pana. Dziękujemy, wszystkim, dzięki którym mogliśmy zasiąść do stołu 🙂 Zdjęcia TUTAJ.

Niech Dzieciątko Jezus narodzi się w Waszych sercach!