Diagnoza

W dniach 03 – 06.08.2021 r. (wtorek – piątek) w naszym Domu będzie możliwość spotkania się na bezpłatne konsultacje z p. Katarzyną Ciesielską – pedagogiem specjalnym i terapeutą integracji sensorycznej. P. Katarzyna pracuje z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, ADHD, afazją, Zespołem Downa, niewidomymi, głuchoniemymi oraz dziećmi ze specyficznymi zaburzeniami w nauce. Będzie przyjmować w godzinach 15.00 – 18.00 na parterze naszego Domu.

Prace nad elewacją

Powoli kończymy prace na 1/5 elewacji koszalińskiego Domu. Ściany okazały się w dużo gorszym stanie niż przypuszczaliśmy, co wiąże się z ogromem prac, na które wydaliśmy do tej pory 140 000 zł. Po ukończeniu 1/5 elewacji prace zostaną zatrzymane. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni, że tyle mogliśmy zrobić. Może przyjdzie czas, że uda się wyremontować całą elewację. Nie znajdujemy słów, aby podziękować Wam za wszelkie dobro!