Dziękujemy!

Chcemy Wam z całego serca podziękować za wszelką okazaną nam pomoc. Pod dachami naszych Domów mieszka obecnie ok. 130 osób. W Domu w Uliszkach nadal trwa remont, liczne prace odbywają się też na Roli i w powstającej Pustelni.

Niech dobry Bóg Wam błogosławi!