Wspólnoty

Wspólnota Domu Miłosierdzia Bożego

Największą wspólnotą w naszym Domu tworzą wszyscy jego mieszkańcy: podopieczni, wolontariusze, pracownicy. Zawsze zależało nam, aby każdy czuł się tu jak w domu, a relacje między ludźmi były podobne do tych jakie panują między członkami jednej rodziny. Wierzymy głęboko, że ten Dom powstał i funkcjonuje tylko dzięki obecności Jezusa Eucharystycznego wokół, którego domowa wspólnota się gromadzi.

Wspólnota Wolontariuszy

wolontariusze-2

Działanie Domu opiera się głównie na pracy wolontariuszy – ludzi dobrej woli, którzy chcą poświęcić swój dla Boga i drugiego człowieka.
W ramach akcji „Podaruj rok dla Domu Miłosierdzia Bożego” poszukujemy osób, które chcą zamieszkać z nami i ofiarować rok swojego życia na pomoc w Domu.
Zachęcamy do pomocy również osoby, które chcą pomagać nam w swoim wolnym czasie.

Co może dać Ci nasz Dom?

  • życie we wspólnocie
  • możliwość niesienia pomocy ludziom będącym w przeróżnych potrzebach
  • ufność, że Bóg troszczy się o wszystkie Twoje potrzeby
  • i wiele więcej

Jeśli masz pytania:

Krótkie świadectwo jednej z wolontariuszek:

Chce podzielić się krótkim świadectwem. Jestem już ponad rok na na wolontariacie w Domu Miłosierdzia Bożego. Ten czas jest dla mnie czasem przemiany wewnętrznej. Byłam kiedyś bardzo zamknięta, zalękniona Pan Bóg to przemienił. Dziękuje Bogu za wielość łask tutaj otrzymanych, za dar otwierania serca na drugiego człowieka. Dziękuje za odwagę, za to, że mogę dzielić się Słowem Bożym. Za to, że mogę modlić się, pracować. Po prostu uczyć się nadal… Dziękuję za prowadzących Dom Jezusa. Za każdą osobę, za to, że czas ten jest…… darem – nieraz trudnym.

A.M.

Wspólnota modlitewno-charyzmatyczna

Początki Domu wiążą się z poznaniami charyzmatycznymi, dlatego też dla nas najważniejsza jest wspólnota pomagająca nam w rozeznawaniu woli Bożej.

Wspólnota Jezusa Miłosiernego

9 kwietnia 2015 roku w Domu Miłosierdzia Bożego zawiązana została Wspólnota Jezusa Miłosiernego. Jej spotkania, odbywają się w każdy czwartek po Mszy św. (19:00) w rozmównicy św. Faustyny (parter), są otwarte dla wszystkich.

Jej członkowie formują się m.in. przez rozważania Słowa Bożego i trwają na wspólnej modlitwie.
Zapraszamy szczególnie tych, którzy wciąż szukają swojego miejsca w Kościele.

Wspólnota św. Michała Archanioła

Tworzą ją osoby świeckie, które w każdy czwartek po Mszy św. (19.00) posługują w Domu modlitwą wstawienniczą.

Rycerstwo św. Michała Archanioła

W związku z posługą modlitwy uwolnienia i wstawienniczej, w Domu od samego początku znajdują się osoby powierzone w szczególny sposób św. Michałowi Archaniołowi.

Grupa ratownicza

ratownicy_dm

Nieformalna, przeszkolona grupa zrzeszająca mieszkańców i wolontariuszy, którzy m.in. sprawują opiekę przedmedyczną nad mieszkańcami Domu.