Niedziela Bożego Miłosierdzia

Zapraszamy, żeby świętować z nami ten szczególny dla naszych Domòw dzień.