Krzyżu święty…

Jutro, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego minie 9 lat od poświęcenia krzyża, który stoi na szczycie naszego koszalińskiego Domu. Z powodu dużego wiatru krzyż został zamocowany w tym miejscu dzień później, we wspomnie Matki Bożej Bolesnej. Przypominamy,że pierwotnie na tym budynku znajdował się krzyż umieszczony tam przez diakonisy protestanckie, który zniknął z tego miejsca na kilkadziesiąt lat. 

Spotkanie przy Domu

Dziś na placu przy naszym koszalińskim Domu gościły pielgrzymujące po Polsce symbole Światowych Dni Młodzieży – Krzyż Roku Świętego i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani podarowane młodzieży przez św. Jana Pawła II. Wraz z Biskupem Edwardem Dajczakiem modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia i wspólnie uwielbialiśmy Boga śpiewem.