Ewangelizacja w parafii Tychowo

Jutro Bracia i Siostry Miłosiernego Pana wyruszają do parafii Tychowo, gdzie do piątku będą głosić Boga Żywego. Spotkają się z dziećmi, będą odwiedzać mieszkańców parafii w ich domach, modlić się z nimi i zapraszać na wieczorną Eucharystię i procesję z błogosławieństwem domów. Polecamy Waszej modlitwie ewangelizatorów i tych wszystkich ludzi, których spotkają na swojej drodze.

Ewangelizacja

Z powodu pandemii zostały odwołane wszystkie prowadzone przez nas inicjatywy ewangelizacyjne, które odbywały się w naszej diecezji w niezmienionej formie od 15 lat. Mimo to, będziemy robić wszystko co w naszej mocy, aby jak najczęściej głosić Jezusa w naszym mieście. Bracia i Siostry Miłosiernego Pana w różnych miejscach Koszalina będą modlić się śpiewem, głosić Słowo i przepowiadać Ewangelię.

Pierwsze Siostry!

Ku naszej ogromnej radości, dziś we wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi dwie siostry ze wspólnoty Sióstr Miłosiernego Pana przywdziały habity i rozpoczęły kanoniczny nowicjat. Cieszymy się bardzo, że powstała żeńska gałąź wspólnoty zapoczątkowanej przez Braci.

Polecamy Waszej modlitwie s. Noemi i s. Judytę.

„Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.” Iz 61, 10

Zdjęcia TUTAJ