Siostry Maryi Gwiazdy Porannej

Wspólnota Sióstr Maryi Gwiazdy Porannej jest zgromadzeniem kontemplacyjnym, którego głównym powołaniem jest modlitwa skupiona na tajemnicy Eucharystii. Poprzez modlitwę, świadectwo nadziei i radość Ewangelii pragną odpowiedzieć w sercu świata na wezwanie Ojca Świętego do nowej ewangelizacji.

Stanowią wsparcie modlitewne dla mieszkańców Domu i wszystkich prowadzonych przez nas dzieł.

Obecnie mieszkają przy parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie (ul. Ks. St. Staszica 38), w pomieszczeniach zamieszkiwanych kiedyś przez siostry Felicjanki. Miejsce to stanowi ich tymczasowy klasztor. Siostry szukają w Koszalinie miejsca docelowego, gdzie mogłaby powstać duża wspólnota, ogarniająca swoją modlitwą całe miasto.

Wieści od Sióstr

WIĘCEJ WIEŚCI od SIÓSTR