Siostry Maryi Gwiazdy Porannej

Wspólnota Sióstr Maryi Gwiazdy Porannej jest zgromadzeniem kontemplacyjnym, którego głównym powołaniem jest modlitwa skupiona na tajemnicy Eucharystii. Poprzez modlitwę, świadectwo nadziei i radość Ewangelii pragną odpowiedzieć w sercu świata na wezwanie Ojca Świętego do nowej ewangelizacji.

Stanowią wsparcie modlitewne dla mieszkańców Domu i wszystkich prowadzonych przez nas dzieł.

Obecnie mieszkają w domu na ul. Norwida.

Po 4 latach poszukiwań i rozeznawania w modlitwie Siostry podjęły decyzję o budowie własnego klasztoru. Opatrzność Boża pokazała im piękny teren na Lubiatowie (na obrzeżach Koszalina), przy lesie i jeziorze. Siostry pragną, by ten klasztor był miejscem spotkania z Bogiem dla wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiarę i więź przyjaźni z Chrystusem w ciszy i modlitwie. Biskup Edward Dajczak pobłogosławił ten teren 15 września 2020r. 

Projekt zawiera klasztor dla 12 sióstr z kaplicą i warsztatami oraz dom gościnny.

Siostry powierzają tę budowę Waszej modlitwie i są wdzięczne za wszelką pomoc (finansową, materialną – materiał budowlane – … oraz za rady!)

Zapewniają o modlitwie!

Gwiazda Poranna

siostry-gwiazdaporanna.webnode.com

mariastellamatutina.org

Wieści od Sióstr

WIĘCEJ WIEŚCI od SIÓSTR