Wielka prośba

Drodzy przyjaciele Domu Miłosierdzia Bożego!

Chciałbym Was ogromnie prosić o wielką modlitwę do Nieba, by Pan dał nam czwarty Dom. Jest już nas bardzo dużo w trzech Domach i za chwilę nie będziemy mieli żadnego wolnego łóżka. Tylko w tym tygodniu przyjęliśmy już 10 osób. Proszę Was, pomódlmy się wspólnie, aby Pan nas wysłuchał, żebyśmy nikomu mnie musieli odmówić schronienia, abyśmy mogli każdego przyjąć do naszych Domów.

ks. Radek