120 osób

Po raz drugi tej zimy liczba stałych mieszkańców naszych domów sięgnęła 120 osób.