Czas głoszenia

Braci i Siostry Miłosiernego Pana głoszą obecnie rekolekcje wielkopostne. Polecamy Waszej modlitwie ich oraz osoby do których zostali posłani.