Zmiany w zarządzie Stowarzyszenia

Na ostatnim zjeździe Stowarzyszenia Dom Miłosierdzia nastąpiły zmiany w zarządzie. Br. Józef Mucha objął funkcję wiceprezesa, natomiast br. Franciszek Bohatkiewicz został skarbnikiem. Zmiany te zostały wprowadzone w ostatnich dniach do KRS.