Wyspowiadaj się w Niedzielę Bożego Miłosierdzia

W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. (Dz. 699)

W Niedzielę Bożego Miłosierdzia spowiedź w Domu Miłosierdzia Bożego od godz. 7.30 do godz. 21.00.