W Domu z kamerą

Od 12 minuty 50 sekundy materiał dotyczący naszej bieżącej działalności i wolontariatu w Domu:

TUTAJ