Triduum Paschalne

W obchodach Triduum Paschalnego można uczestniczyć z nami online https://dommilosierdzia.pl/o-nas/adoracja-on-line/

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej godz. 20.00

Wielki Piątek – Liturgia na cześć Męki Pańskiej godz. 20.00

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna godz. 21.00