Rocznica powstania Stowarzyszenia

24.07.2015 r. minęło 5 lat od założenia Stowarzyszenia Dom Miłosierdzia. Ludzie, którzy je tworzą to osoby, które wierzą, że najlepszą pomoc potrzebującemu udzieli Jezus. Na tym miejscu chcemy podziękować tym wszystkim, którzy budują Dom poprzez posługę w Stowarzyszeniu.

małe2