Prośba o pomoc.

Od końca września 2011 roku posługiwaliśmy się pożyczonym samochodem i przyszedł czas, żeby go oddać.
Samochód służył nam do załatwiania wielu istotnych spraw organizacyjnych, dotyczących Domu Miłosierdzia oraz do wyjazdów na głoszenie rekolekcji. Brak samochodu wiąże się z poważnymi trudnościami tak w jednej, jak i w drugiej sprawie.

Bardzo prosimy o pomoc w znalezieniu kolejnego samochodu.