Twoje 10 zł zbuduje Dom Miłosierdzia!!

Jesteśmy na finałowym etapie – zakupu budynku, w którym ma powstać Dom Miłosierdzia. Jednocześnie jest to dla nas początek pięknej i zarazem trudnej drogi, podczas której będzie powstawało całe zaplecze Domu. Budynek wymaga generalnego remontu, jak również podstawowego wyposażenia, a to wiąże się z dużymi kosztami. Mamy jeden cel: chcemy pomagać ludziom, którzy tak bardzo są spragnieni miłości. Pragniemy nieść im Jezusa – Boga Żywego!

Dzisiaj zwracamy się z prośbą o pomoc w dzieleniu się miłością Jezusa w Domu Miłosierdzia. Chcemy, aby ten Dom był domem otwartym dla wszystkich osób, które potrzebują wsparcia, miłości i uwagi drugiego człowieka.

Poszukiwaliśmy różnych możliwości wsparcia i w końcu zrodził się w nas pomysł, aby w powstawanie Domu Miłosierdzia zaangażować każdą osobę, której bieda ludzka nie jest obojętna i która zechce nam dopomóc. Akcja miałaby polegać na tym, by każdy – kto może – wpłacał na konto Domu Miłosierdzia przez cały rok co miesiąc po 10 zł. Ta kwota może wydawać się niewielka, ale dla nas ma ogromne znacznie. Jeżeli zbierze się 50 osób, które wpłacałyby co miesiąc po 10 zł to będziemy mieli już 500 zł! J Każdy, kto włączy się w tę akcję, będzie miał czynny udział w powstawaniu tego miejsca! Być może znajdą się takie osoby, które zdecydują się ofiarować na Dom większą kwotę – niech będzie to na chwałę Bożą!

Jeśli zdecydujesz się nam pomagać, ważne jest, aby w tytule przelewu wpisać ,,darowizna”. Bardzo prosimy, aby osoby, które zadeklarują się wspomagać nas w taki sposób, napisały krótką wiadomość ze swoimi danymi na adres mailowy poczta@dommilosierdzia.pl, abyśmy mogli otoczyć je modlitwą i dziękować Panu za naszych darczyńców.

Można włączyć w tę akcję każdego, kto ma otwarte serce na pomoc drugiemu człowiekowi – znajomych lub rodzinę. Najbardziej prosimy wszystkich o szczególną modlitwę za nas i za powstający Dom.

Każdemu, kto włączy się w pomoc przy powstawaniu Domu Miłosierdzia modlitwą lub wsparciem finansowym serdeczne Bóg zapłać!