Nasi na Ewangelizacji Wioskowej :)

Trwa ewangelizacja parafii wiejskich przed III Kongresem Nowej Ewangelizacji, który będzie miał miejsce za parę dni w Skrzatuszu. Grupa ewangelizacyjna w skład, której wchodzą osoby z Domu pozdrawia ze Szwecji:).

EW 2015 m