Cisza Wielkiego Piątku

Wczoraj ołtarz w naszej kaplicy opustoszał, trwa tam cisza Wielkiego Piątku. Z tęsknotą oczekujemy Wielkanocy, kiedy to Jezus Eucharystyczny w Najświętszym Sakramencie znów zajmie swoje miejsce w centrum kaplicy Domu.

pop1