3 lata adoracji

6.01.2016 r. mijają trzy lata od rozpoczęcia wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Kaplica to bijące serce Domu. Głęboko wierzymy, że gdyby nie obecność Eucharystycznego Jezusa Dom nie wyglądałby tak jak teraz – tętniący życiem i z dnia na dzień piękniejszy. Można wiele pisać o cudach, które dokonują się podczas cichej modlitwy w naszej kaplicy, tych po ludzku spektakularnych i tych, które polegają na przemianie serca.

Pamiętajmy, że w Koszalinie jest miejsce, gdzie o każdej porze dnia i nocy można przyjść do Jezusa – najlepszego Lekarza.

Miejmy w pamięci słowa, które padły w Skrztuszu z ust o. Antonello:

„Jezus błaga: ja chcę mieć w Koszalinie kościół otwarty przez całą dobę, gdzie wiele moich świeckich dzieci będzie adorować wieczyście Najświętszy Sakrament w intencji całej Polski.”

Nagranie Mszy św. rozpoczynającej adorację, 6.01.2013 r.