Wieści z pasieki na Roli

Z nastaniem wiosennej pogody nasze pszczoły weszły w nastroje rojowe – 17.05 jeden z uli wyroił się. Rójka została złapana i umieszczona w ulu. Nowa rodzina zasili naszą rozwijającą się pasiekę. Tymczasem z końcem kwitnienia rzepaku, pod koniec maja oczekujemy pierwszego miodobrania w tym roku.