Wielka radość! Mamy kolejny Dom!

Dziś, w pierwszy piątek miesiąca, kiedy szczególnie czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa, w godzinach porannych podpisaliśmy pierwsze umowy związane z domem w Warcinie. Od dwóch tygodni dziesięciu naszych mieszkańców maluje kolejne pomieszczenia w tym budynku. Mamy nadzieję, że pierwsze osoby wprowadzą się tam po 10 listopada. Cieszymy się tym bardziej, że przez ostatnie 21 lat budynek ten pełnił piękną funkcję domu rekolekcyjnego. Najczęściej odbywały się tam rekolekcje dla rodzin. Miejsce to prowadziła Fundacja Familia ze Słupska.

Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Pana Jezusa, Matka Jego i św. Józef.