Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia

Zapraszamy na spotkanie do naszej katolickiej kawiarni: