Poświęcenie kaplicy w Warcinie

13.11.2022 r., Ksiądz Biskup Krzysztof Zadarko poświęcił kaplicę  pw. Matki Bożej Miłosierdzia i cały Dom Miłosierdzia Bożego w Warcinie. Nasza radość jest wielka!

Dokładnie rok wcześniej – 13.11.2021 r. w tym miejscu zamieszkały pierwsze osoby. Miejsce to pełni funkcję domu dla kobiet.

Zdjęcia z tego wydarzenia TUTAJ