Matka Boża

W tym trudnym czasie, Bracia Miłosiernego Pana codziennie wychodzą na miasto z figurą Matki Bożej oddając Koszalin pod Jej opiekę. Idą także, aby nieść pomoc bezdomnym i potrzebującym.