Dom dla Sióstr

Ksiądz Biskup użyczył nam dom przy ul. Norwida w Koszalinie, w którym zamieszkają siostry kontemplacyjne ze Wspólnoty Sióstr Maryi Gwiazdy Porannej. Obecnie nasi mieszkańcy pomagają w remoncie tego budynku. Cieszymy się bardzo, że siostry wspierają nas i całe miasto swoją modlitwą.