Prace w naszych domach

Po mimo, że Dom już od ponad roku jest wyremontowany, zawsze jest coś do zrobienia. Obecnie montowane są drzwi przeciwpożarowe (koszt ok. 27 000 zł), trwają także prace na dachu (czyszczenie, łatanie, malowanie – koszt ok. 25 000 zł). Na Roli nadal remontowany jest strych, gdzie znajdować się będzie nowa kaplica (koszt ok. 15 000 zł). 

Dziękujemy Wam za nieustanną modlitwę i wsparcie, bez którego prace nie mogłyby iść do przodu.