Ewangelizacyjna misja Domu Miłosierdzia

Jednym z celów Domu Miłosierdzia jest pomoc biskupowi w akcjach ewangelizacyjnych odbywających się w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Największe z inicjatyw to Ewangelizacja Nadomorska i ewangelizacja miejscowości wiejskich.Zapraszamy do uczestnictwa w tych akcjach.

Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie www.miastopana.pl