List Przed Otwarciem Nowej Kaplicy

faustynaKoszalin, 19.09.2014 r

Matki Bożej z la Salette

Drodzy Przyjaciele Domu Miłosierdzia!

Pragnę Was serdecznie zaprosić na otwarcie kaplicy, tej docelowej, tej proroczej, upragnionej przez Boga Samego. Otwarcie będzie miało miejsce 4 października 2014 o godz. 15: 00. Rozpocznie się Koronką do Bożego Miłosierdzia, później uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Edwarda Dajczaka, który konsekruje kaplicę, a później długie uwielbienie za wielkie rzeczy, które dokonują się na naszych oczach.. Bardzo cieszylibyśmy się Waszą obecnością, bo to przecież przez Waszą modlitwę, przyjaźń i pomoc jesteśmy świadkami szybkiego kończenia remontu Domu Miłosierdzia.

Za tydzień jedziemy po światło z Łagiewnik i relikwie św. Faustyny, aby w sposób duchowy jeszcze ściślej zjednoczyć się z Krakowską Stolicą Bożego Miłosierdzia.Na naszych zaproszeniach z tyłu widnieje także tekst proroctwa skrzatuskiego z 15 września 2013r. dotyczącego naszej kaplicy.

Remonty postępują. Wraz z kaplicą oddamy też parter z pomieszczeniami służącymi do spotkania się z człowiekiem.Marzenia mamy takie, bardzo realne, że do Bożego Narodzenia oddamy trzy piętra, a strych skończymy do przyszłego lata. Budynek, choć jeszcze nie „wypieszczony” chcielibyśmy uroczyście otworzyć w Uroczystość Bożego Miłosierdzia 2015r.

3 tygodnie temu otrzymaliśmy upragniony Dom na wsi. Zmieniające się ekipy porządkują teren i przygotowują wszystko tak jak chcemy go użytkować, to znaczy na odpoczynek duchowy, zajmowanie się zwierzętami i przyszłe pustelnie.

W Domu mieszka nas już 36 osób. Kilkoro opuściło Dom, będąc gotowym do życia. Czas wakacji był czasem wielu wizyt i wielu akcji ewangelizacyjnych. Dzięki temu głoszeniu wiele tysięcy usłyszało Dobrą Nowinę o Jezusie.

To takich kilka wieści z naszego rozwijającego się Domu, który pragnie pomagać każdemu zawsze.

Bardzo Wam dziękuję za wszystko! Niech ten rozwijający się Dom będzie Wam świadectwem, że pośród zamętu tego świata Bóg nie zostawia nikogo, kto w Nim pokłada nadzieję.

W Jezusie!

ks. Radosław Siwiński