List na Boże Narodzenie i Nowy Rok

Boże Narodzenie 2019 r.

 

«Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. Łk 2,10-11

 

Drodzy Przyjaciele Jezusa Miłosiernego!

Na początku tego listu chciałbym przywołać słowa sługi bożego arcybiskupa Fultona Sheena: Każda matka, gdy przytula nowe życie z niej zrodzone, spogląda w górę ku niebiosom, by podziękować Bogu za dar, który ponownie uczynił świat młodym. Lecz była jedna matka, Madonna, która nie podnosiła oczu ku górze. Spoglądała w dół, ku Niebu, albowiem Niebo było w Jej ramionach”. Była to prawdopodobnie pierwsza adoracja nowonarodzonego Pana. Życzymy Wam, abyście nie dali sobie odebrać nadziei, że Pan ma wszystko w swoich rękach! Żebyście wytrwale podążali za Panem, który jest większy niż wszelkie zło, nawet to zło obecne w samym Kościele!

Za parę dni, w uroczystość Objawienia Pańskiego będziemy obchodzić siódmą rocznicę rozpoczęcia wieczystej adoracji Jezusa Eucharystycznego w naszym koszalińskim Domu. Wielokrotnie powtarzamy, że nasze Domy i rozwijające się przy nich dzieła rosną dzięki tej przedziwnej Obecności Jezusa.

Niezmiennie z roku na rok zwiększa się liczba osób z miasta, które korzystają z posiłków i łaźni w naszym koszalińskim Domu. Grupa seniorów spędza z nami czas w ramach inicjatywy „Bądźmy razem w Domu”. Wiele osób szuka pomocy i wsparcia w naszym Punkcie Pomocy Psychologicznej. Nieodpłatnych porad udziela radca prawny. Udzielają nam również wsparcia lekarze, którzy pomagają naszym podopiecznym. Setki osób pukają do drzwi koszalińskiego Domu prosząc o pomoc w przeróżnych potrzebach. Wraz z ks. Krzysztofem przyjmujemy wielu ludzi modląc się nad nimi, rozmawiając i pełniąc posługę egzorcystów.

Obecnie w naszych trzech Domach mieszka ok. 130 osób. W domu dla kobiet w Uliszkach cały czas trwają remonty i budowa kaplicy. Tego lata w pasiece na Roli odbyło się pierwsze, duże miodobranie. W tym roku udało nam się kupić garaże znajdujące się przy naszym koszalińskim Domu, dzięki temu mogliśmy wyburzyć wszystkie znajdujące na tym terenie ruiny.

Wielką radością jest dla nas rozwijająca się wspólnota Braci Miłosiernego Pana. 15.09.2019 r. czterej Bracia w Bazylice Mniejszej w Skrzatuszu w obecności Biskupa Krzysztofa Włodarczyka złożyli pierwsze śluby zakonne. Tego samego dnia nasze dwie wolontariuszki oddały w tym miejscu swoje życie Jezusowi, ufamy, że gdy dołączy do nich kolejna kobieta oficjalnie zostanie powołana do życia wspólnota Sióstr Miłosiernego Pana. Tego lata wraz Braćmi wyruszyłem na Pomorską Drogę św. Jakuba. Wierzę, że wspólne pielgrzymowanie  o żebraczym chlebie buduje jedność we wspólnocie i umacnia ufność w to, że Pan zatroszczy się o wszystkie nasze potrzeby. Bracia regularnie wychodzą na ulice Koszalina idąc na spotkanie z osobami bezdomnymi i ubogimi. Od grudnia, w każdą środę w naszej kawiarni czekają na osoby, które chciałyby z nimi porozmawiać.

W sierpniu ks. biskup Edward Dajczak poświęcił teren na którym powstanie największa w Polsce pustelnia. Na 11 ha ziemi w lesie pod Białym Borem stanie kaplica i drewniane domki, gdzie każdy będzie mógł w ciszy odpoczywać przy Jezusie. Udało nam się wyremontować drogę prowadzącą w to miejsce, dzięki czemu stanął już pierwszy domek.

Całe lato głosiliśmy Pana podczas 3 dużych akcji ewangelizacyjnych – Ewangelizacje Wiosek, Ewangelizacja Nadmorska i Karawana Bożego Miłosierdzia.

W październiku w Koszalińskiej Filharmonii, podczas gali z okazji Dnia Organizacji Pozarządowych otrzymaliśmy nagrodę „Lidera NGO”. To dla nas wielka radość, że to co robimy jest dostrzegane przez inne organizacje. 

W tym roku z 1% podatku otrzymaliśmy 272 000 zł, które przeznaczyliśmy na bieżącą działalność Domów.

To takie najważniejsze wiadomości z kilku miesięcy, które są dla nas ogromną radością. Tak bardzo dziękujemy Wam za Wasze cudowne i dobre serca, dzięki którym dzieje się tak wiele dobra. Bóg zapłać za wszystko. Niech Dobry Pan Wam błogosławi!

 

Ks. Radosław Siwiński wraz z ekipą Domu Miłosierdzia Bożego