List na Boże Narodzenie 2017

Dom Miłosierdzia Bożego, Boże Narodzenie 2017r.

 

„Bóg jest światłością , nie ma w Nim żadnej ciemności” (1 Jan 1,5)

Drodzy Przyjaciele Jezusa Miłosiernego!
W tych niezwykle uciążliwych czasach śpieszę, aby Wam przypomnieć, że nie ma takich ciemności, które byłyby większe od naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest Światłem, idąc za Nim damy radę! Niech ta nadzieja, w tych Świętych dniach będzie dla Was największym umocnieniem!
Dom Miłosierdzia Bożego jest wielkim i wyrazistym znakiem dla nas wszystkich, że Pan jest pośród nas i nigdy nas nie zostawia.
Naszą radością jest człowiek, którego przyjmujemy i kochamy, wychowujemy i umacniamy na niełatwej drodze życia. Obecnie jest nas prawie 100 osób w trzech Domach. Tak, mamy od niedawna trzeci Dom, Dom dla kobiet. To wielki dar Matki Najświętszej i św. Jana Bosko. Nasze życie to jak zawsze setki spraw ludzkich. To Szkoła życia dla młodych, pobyt dzienny dla seniorów, Wspólnota życia dla oddanych Bogu, codzienne posiłki dla miasta i wiele innych inicjatyw. Naszą ostatnią radością jest fakt, iż w każdy czwartek grupa naszych mieszkańców, których nazwaliśmy Apostołami Bożego Miłosierdzia przemierzają ulice naszego miasta, aby szukać potrzebujących.
Nasze radości od Wielkanocy, to oczywiście niezwykły rok poświęcony Pani Fatimskiej, czas wielkich ewangelizacji letnich, to pierwsze urodziny kawiarni „Kawa z Duszą”, to wieńczenie prac remontowych w piekarni Bożego Miłosierdzia, to zakończenie wielkich remontów i poświęcenie nowej kaplicy pw. św. Archanioła Gabriela na Roli i prawie skończona instalacja pożarowa w Koszalinie,
A nasze plany w najbliższych trzech miesiącach to uruchomienie Piekarni Bożego Miłosierdzia i uruchomienie Domu Kryzysowego w mieście, jako trzeci etap wychodzenia z bezdomności naszych mieszkańców.
To wszystko napawa ogromną NADZIEJĄ i DZIĘKCZYNIENIEM Panu Bogu i Wam za Waszą miłość do nas wyrażaną przez modlitwę i wszelkiego rodzaju ofiary. Za wszystko Wam ogromnie dziękujemy. Niech Dobry Bóg Wam we wszystkim błogosławi. NIE USTAWAJCIE W NADZIEI!

Ks. Radosław Siwiński wraz z całą ekipą.