Zyskaliśmy przestrzeń

Ostatnie ślady po garażach i stojących na terenie przylegającym do naszego Domu ruinach znikają. Zyskaliśmy dużo wolnej przestrzeni, którą postaramy się jak najlepiej zagospodarować.