Wznowienie akcji „Dycha”

Z nowym rokiem prosimy o regularne wsparcie finansowe. Kilka złotych wpłacanych miesięcznie pozwala nam funkcjonować. Prosimy o pomoc.

Akcja „Dycha”, czyli Twoje 10zł buduje Dom Miłosierdzia.

Pragniemy przypomnieć list z tamtego roku, Wasz odzew na niego przyniósł nam wielką pomoc: http://dommilosierdzia.pl/dom/twoje-10-zl-zbuduje-dom-milosierdzia/