Współpraca z Cenacolo

Pośród naszych domowników znajdują się osoby przygotowujące się do wstąpienia do Wspólnoty Cenacolo. To dla nas wielka radość, gdy ktoś przejdzie proces przygotowań i rozpocznie swoją formację w Cenecolo. Po przejściu kolokwiów i dni próbnych kandydaci do Wspólnoty wstępują do jednego z domów w Polsce, gdzie poprzez modlitwę i pracę wychodzą ze swoich nałogów. Niejednokrotnie później trafiają do wspólnot zagranicznych.