Wspólnota Jezusa Miłosiernego – zapraszamy na kolejne spotkania

W ubiegłym tygodniu na spotkaniu Wspólnoty Jezusa Miłosiernego modliliśmy i pytaliśmy Pana, w jakim kierunku ma podążać nasza wspólnota. Odpowiedź pojawiła się przez Słowo:

„Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa – [do stosowania] zgodnie z wiarą; bądź to urząd diakona – dla wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela – dla wypełniania czynności nauczycielskich; bądź dar upominania – dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, [niech działa] z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, [niech to czyni] ochoczo. Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali! Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności!” [Rz 12, 6-13]

Już w czwartek kolejne spotkanie o godzinie 20:00 w Sali na parterze Domu. Zapraszamy.

ma