Wieści z Domów

W Domu Miłosierdzia Bożego w Uliszkach mieszka co raz więcej będących w potrzebie kobiet. Jest ich już ok. 20. Coraz częściej pukają do naszych drzwi matki z dziećmi. Bóg cały czas pokazuje jak bardzo ten dom był potrzebny. Niedługo przystępujemy do remontu kaplicy i stworzenia prawdziwego ogrodu ze zwierzętami.

Na Domu Roli mieszka ok 30. S. Teresa, która współprowadziła Dom przeniosła się do Uliszek. Natomiast s. Aniela, będąca wcześniej w Uliszkach obecnie pomaga w Domu Miłosierdzia Bożego w Koszalinie. Na Roli w ostatnim czasie zrobiliśmy ogrodzenie, porządkujemy podwórko i remontujemy małe domki.

W DMB w Koszalinie jest ok. 55 osób. W najbliższych dniach przeżywać będziemy Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Dom Miłosierdzia. Cały czas jesteśmy w trakcie tworzenia projektu Domu dla osób starszych, który stanie obok Domu Miłosierdzia Bożego.

Nasze codzienne życie to tysiące spraw, nieustanna modlitwa i wielka bieganina, na którą składają się m.in. sprawy urzędowe i medyczne. Tych drugich jest co raz więcej, ponieważ przychodzi do nas wielu chorych, którzy proszą o pomoc. Staramy się na bieżąco pomagać ludziom, którzy nieustannie pukają do naszych drzwi. Obserwujemy co raz większe kolejki do prawników, pedagogów i psychologów. Rzadko piszemy o szczegółach naszej działalności pomocowej, gdyż chcemy ustrzec prywatności osób, którym pomagamy.