Wielka łaska!

W minioną sobotę w koszalińskim Domu i w ubiegły poniedziałek na pustelni trzech nowych kapłanów sprawowało swoją pierwszą Mszę świętą. Ile łaski i dobra! Niech Bóg będzie uwielbiony!