Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

15.08 (uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) Msze święte w naszym Domu sprawowane będą o godz. 8.00 (z mieszkańcami), 11.00 i 20.00.