Słowo o bł. kardynale Stefanie Wyszyńskim

Zapraszamy do posłuchania: