Reorganizacja Domòw

Jak wiecie, jakiś czas temu mocno myśleliśmy by stworzyć Dom tylko dla chorych lub tylko dla osób starszych. Dziś, po przeniesieniu  mieszkanek Domu w Uliszkach do Warcina i poprzez pogłębioną refleksję doszliśmy do wniosku, że w każdym z naszych Domów będą mieszkać razem osoby młode ze starszymi, chorzy i zdrowi. Wspólnota tak ułożona jest bardziej ludzka. Młodzi pomagają starszym, starsi dzielą się swoim doświadczeniem życiowym z młodymi. Młodzi dają życie starszym, zdrowi opiekują się chorymi. Nasze Domy w ten sposób stają się bardziej rodzinne i lepiej działają.