Przygotowania do wigilii

W naszych Domach odbędzie się 5 wieczerzy wigilijnych. Będą miały miejsce: w namiocie na podwòrzu koszalińskiego Domu (dla potrzebujących, 220 osób), w Dom Miłosierdzia Bożego w Koszalinie (110 osób), w Domu Miłosierdzia Bożego na Roli (70 osób), w Domu Miłosierdzia Bożego w Warcinie (30 osób) i w Pustelni (4 osoby). Prosimy abyście o nas pamiętali w tym czasie. Zapraszamy wszystkich potrzebujących, aby do nas dołączyli.