Prosimy o wsparcie

Otwarcie kaplicy było dla nas potężnym wysiłkiem finansowym. Nasze konto jest puste, prosimy o pomoc finansową.

Chcemy także kupić monstrację i kielich.

Dziękujemy za wszystko.
Ks. Radosław Siwiński