Poświęcenie figury

Dziś po Mszy św. zostanie poświęcona figura Matki Bożej znajdująca się na naszym podwórzu. Nasz Dom w szczególny sposób oddany jest Maryi.