Po spotkaniu Stowarzyszenia

Na wczorajszym spotkaniu Stowarzyszenia Dom Miłosierdzia, podczas którego raz do roku założyciele Domu podsumowują jego działalność i rozmawiają o planach na kolejny rok, odbyły się również wybory zarządu. Głosowanie rozstrzygnęło, że pozostanie on taki sam jak dotychczas: prezes – ks. dr Radosław Siwiński, wiceprezes – Ilona Czeszejko, skarbnik – Zbigniew Jaworski.

Osoby prowadzące Dom polecają się Waszej modlitwie, aby każdej podejmowanej decyzji towarzyszyło światło Ducha Świętego.