Pamiętajcie o nas

Prosimy, pamiętajcie o nas. Chcemy Wam przypomnieć, że żyjemy tylko z łaski Boga i pomocy ludzi. Bez tego nic nie moglibyśmy uczynić. Obecnie w naszych Domach mieszka ponad 130 osób. Każdego dnia zajmujemy się dziesiątkami ludzkich spraw, staramy się pomóc każdemu, kto o to prosi. Budujemy mały dom na Roli, remontujemy Dom dla kobiet w Uliszkach, przygotowujemy się do remontu ściany szczytowej koszalińskiego Domu i rozpoczęcia budowy czwartego Domu, budujemy także największą w Polsce pustelnię.