Nowy baner

Na Domu pojawił się nowy baner przedstawiający pokłon pasterzy przed nowo narodzonym Jezusem. Poprzez ten obraz chcemy wprowadzić koszalinian w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Ta scena bardzo dobrze pasuje do naszego Domu – pasterze – ludzie ubodzy adorują Pana, tak jak dzieje się w naszej kaplicy.