Nagroda im. kard. nom. Ignacego Jeża

Bardzo cieszymy się, że w tym roku Stowarzyszanie Dom Miłosierdzia zostanie uhonorowane nagrodą im. kard. nom. Ignacego Jeża „Radość płynie z Nadziei”. Wręczenie statuetki będzie miało miejsce 16.10.2022 r. w czasie uroczystej gali w Filharmonii Koszalińskiej. Bardzo chcielibyśmy, abyście byli tam z nami. Bezpłatne wejściówki na galę można odebrać w naszym koszalińskim Domu.