Nagranie gali

Zamieszczamy nagranie gali podczas której, miało miejsce wręczenie nagród im. kard. nom. Ignacego Jeża.