List na Boże Narodzenie

Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (…)”

Łk 2,10

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Jak zawsze spieszę, aby Wam życzyć tej prawdziwej, największej radości, jaka wypływa ze spotkania z Nowonarodzonym Jezusem. Niech ta radość ogarnie wszystkie ciemności Waszego życia. Jezus jest Emmanuelem. Bogiem z nami!

Tego, że Bóg jest z nami, doświadczamy bardzo mocno w Domu Miłosierdzia, szczególnie przez podnoszenie serc ludzkich, przez zmianę życia wielu, przez prace remontowe i nade wszystko przez obecność Jezusa w nowej kaplicy. Cud powstawania Domu, ratowania ludzi ciągle się dzieje. To wszystko dzieje się także dzięki Wam, dzięki Waszej modlitwie i ofiarom, jakie składacie na to dzieło.

Liczba mieszkających „dotyka” już 50 osób, a nasze życie dzielimy już na dwa domy: dom w Koszalinie i dom na Roli koło Lipia. Wymiana osób, powroty do normalnego życia, trudne sprawy, remonty to nasze codzienne życie. W domu na Roli tworzymy miejsce wyjątkowego odpoczynku, miejsce hodowli zwierząt, prac w ogrodzie i życia niedużej wspólnoty.; Mimo to, że dom jest w bardzo dobrym stanie to chcemy wymienić dach i zagospodarować strych. Chcemy także ogrzać campingi stojące przy domu. Na wiosnę w dużym ogrodzie chcemy postawić dwie pustelnie i pięknie zagospodarować cały teren.

4 października otworzyliśmy nową kaplicę, która jest niesamowicie piękna w swojej prostocie. Wraz z nią skończony jest prawie całkowicie w szczegółach cały parter. Stołówka na pierwszym piętrze wymaga położenia płytek. Drugie i trzecie piętro bez małych szczegółów są skończone. Dwa miesiące temu cały strych został ocieplony specjalną pianką. Sala konferencyjna na strychu jest prawie skończona. Przed nami wyłożenie płytek w całej części kuchennej i wyposażenie kuchni, jak i położenie instalacji przeciwpożarowej na całym budynku. Od stycznia rozpoczną się prace wykończeniowe na strychu. Przed nami otwarcie w niedługim czasie darmowej poradni psychoterapeutycznej i poradni lekarzy specjalistycznych. Przed Wielkanocą chcielibyśmy też uruchomić jadalnię.

Idąc na przód w tworzeniu tego Bożego miejsca rodzi się w nas wiele pytań. Chcemy prawdziwie odkrywać Bożą wolę, co do tego miejsca. Dzisiaj już wiemy, że powołaniem szczególnym Domu będzie pomoc młodym zagubionym mężczyznom, to ich najwięcej trafia do naszego Domu. Wiemy także, że Dom w Koszalinie musi być domem uniwersalnym, aby pomagać każdemu i o każdej porze. Powołaniem Domu jest pomagać szczególnie ludziom samotnym, zalęknionym, będącym w rozpaczy, niewidzącym wyjścia z ich własnych problemów. Dom ma także pomagać ludziom dręczonym i opętanym. Wielkość Domu ma umożliwiać robienie wszystkiego, co dobre, piękne i Boże, stąd też otwartość na wszelkie grupy, wspólnoty młodych i starych.

Po pewnych trudnościach na nowo możemy otrzymać w tym roku 1% podatku. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomagali nam w ubiegłych dwóch latach. Bardzo was prosimy o zainteresowanie się tą sprawą i o rozpropagowanie jednego procenta wśród znajomych.

Bardzo serdecznie Was zapraszamy do naszych dwóch Domów byście nas odwiedzali, pomagali nam, naszym podopiecznym i nade wszystko mogli odpocząć przy Jezusie. Myślę, że widząc to wszystko nasze serca są podniesione i zapewnione, że w tych czasach niełatwych naprawdę BÓG JEST Z NAMI!

Niech Nowonarodzony Jezus Wam błogosławi!

Ks. Radosław Siwiński

do listu